Sartlar ve Kosullar

   KOŞULLAR ve ŞARTLAR

    

   Bu site sadece Türk Vatandaşlarına açıktır.

   Bu site, Reckıtt Benckıser Temizlik Malzemesi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Reckitt Benckiser”) tarafından işletilmektedir.

   Bu siteye ve diğer tüm Reckitt Benckiser sitelerine erişim ve bu sitelerin kullanımı, aşağıdaki Koşullar ve Şartlar ile ilgili kanunlara tabidir. Diğer Reckitt Benckiser siteleri, o sitelerin kullanımına ilişkin ilâve Koşullar ve Şartlar da içerebilir. Bu siteyi görüntülediğiniz takdirde, Koşullar ve Şartları kabul etmiş sayılacaksınız; Koşullar ve Şartlar kabul etmemeniz halinde bu siteyi görüntülemeyebilirsiniz.

   Reckitt Benckiser, dilediği zaman bu Koşullar ve Şartları önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirmek ve/veya sitelerine erişimi önceden haber vermeksizin durdurmak hakkına sahiptir. Sizin için bağlayıcı olacak yürürlükteki Koşullar ve Şartlar hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu siteyi düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.

   Bu siteyi kişisel eğlence ve bilgi edinme amacıyla tarayabilirsiniz. Site içeriğini münhasıran kişisel, ticarî olmayan, eğitime yönelik veya özel kullanım için bilgisayarınıza indirebilir veya basabilirsiniz. Ancak, Reckitt Benckiser'in yazılı izni olmadan bu sitenin içeriği kısmen veya tamamen hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, yeniden yayınlanamaz veya uyarlanamaz. Reckitt Benckiser’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ait diğer internet sitelerinden bu siteye link verilemez. 

   Aksi belirtilmedikçe, bu site ve (fotoğraflar ve grafik resimler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) içeriği ile ilgili tüm fikrî ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Reckitt Benckiser veya ona lisans verenlere aittir. Bu sitenin kullanımı veya siteye erişim bu site ve içeriği üzerindeki fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının üçüncü kişilere devri sonucunu doğurmaz. Bu site ve içeriğine ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler münhasıran Reckitt Benckiser veya ona lisans verenlere aittir. Reckitt Benckiser siteleri fikrî ve sınaî mülkiyet hakları mevzuatı ve ilgili diğer tüm mevzuat ile korunmaktadır. Koşullar ve Şartları veya diğer Reckitt Benckiser sitelerindeki kuralları ihlâl etmeniz halinde, siteleri kullanma izniniz kendiliğinden sona erer. Burada site kullanıcılarına açıkça sunulmamış tüm haklar Reckitt Benckiser’e ait ve saklıdır.

   Reckitt Benckiser bu sitenin veya bu siteye hot-link yapılmış diğer herhangi bir sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksiz oluşu konusunda herhangi bir garanti vermez. Site içeriği güncelliğini yitirmiş durumda bulunabilir; Reckitt Benckiser içeriğin düzenli olarak güncellenmesi konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Reckitt Benckiser site içeriğinde dilediği her zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

   Reckitt Benckiser sağlık bakım ürünleri veya lisanlı ilaçları hakkında bilgi veren siteler tıbbî tavsiye ya da talimat vermeye yönelik olmayıp sadece genel kültür mahiyetinde bilgi verme amaçlıdır. Kişisel koşullarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun tedavi için daima doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz. 

   Reckitt Benckiser ve bağlı kuruluşları ile Reckitt Benckiser ya da bağlı kuruluşlarının yöneticileri, müdürleri, çalışanları, pay sahipleri ve vekilleri (a) bu siteye erişebilme (veya erişememe), (b) bu sitenin içeriğini kullanma veya (kullanamama), (c) veya bu siteye hot-link yapılmış sitelerin içeriğinden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı, tesadüfi, dolaylı, maddi veya manevi, arizi veya cezayı gerektiren zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca Reckitt Benckiser, bu sitenin veya bu siteyi sağlayan sunucunun virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğini de garanti etmez. Bu nedenle bilgisayarınızda meydana gelebilecek hasara ilişkin gerekli servis, onarım veya düzeltme giderleri Reckitt Benckiser’e değil tamamen size aittir.

   Bu siteye Internet üzerinden gönderdiğiniz veya ilettiğiniz mesajlar Gizlilik Politikası doğrultusunda işlenebilir. Bu siteye herhangi bir mesaj veya malzeme ileterek veya ekleyerek göndermeniz durumunda Reckitt Benckiser veya bağlı kuruluşlarının söz konusu mesaj ve/veya malzemeyi çoğaltma, iletme, yayınlama, medyada yayınlama ve web sayfasında görüntüleme dahil her amaçla kullanabileceklerini kabul etmiş olursunuz.

   Reckitt Benckiser, bu siteye gönderilen mesajlara yanıt vermekle yükümlü olmadığı gibi gönderilen mesaj ve/veya malzemeler için herhangi bir bedel ödemekle de yükümlü değildir. Siteye gönderebileceğiniz mesaj ve/veya malzemenin mahiyeti ve niteliği bu konudaki ulusal yasal mevzuatta öngörülen sınırlamalara tâbidir. Yasa dışı, tehdit edici, tahkir edici, yüz kızartıcı, müstehcen, pornografik, ahlaksız veya dini inançları küçümseyen malzemeler veya adli suç olarak kabul edilecek veya herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal edecek bir davranış teşkil edebilecek veya böyle bir davranışı teşvik edebilecek herhangi bir malzemenin gönderilmemesi gerekmektedir. Reckitt Benckiser sitelerine gönderilen mesajları veya malzemeleri kontrol etmek imkânına sahip olmayıp bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ancak, Reckitt Benckiser, kendi mutlak takdir yetkisine dayanarak, her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez bulduğu mesajları ya da malzemeleri kaldırmak hakkını saklı tutar.

   Reckitt Benckiser bu sitede sadece kendisinin veya bağlı kuruluşlarının tescil için başvuruda bulundukları, tescil ettirdikleri, lisans hakkına sahip oldukları veya diğer herhangi bir suretle kullanma hakkını haiz bulundukları isimleri, logoları veya markaları kullanır. Reckitt Benckiser herhangi bir ülkede kullanmaya hakkı bulunmadığı herhangi bir ismi, logoyu veya markayı kullanmaz ve kullanmaya hakkı bulunmadığı herhangi bir isim, logo veya markayı taşıyan ürünleri ve/veya hizmetleri o ülkede sağlamaz.

   İşbu Koşullar ve Şartlar kısmında veya site içeriğinde belirtilen kullanım amaç ve şekli dışında işbu site ve bağlantılı sitelerin içeriği ile işbu sitede ve bağlantılı sitelerde yer alan markalar herhangi bir şekilde ve amaçla kullanılamaz. İşbu Koşullar ve Şartlar kısmında öngörülenler dışında bu markaların veya bu sitenin herhangi bir kısmının kullanılması veya kötüye kullanılması kesinlikle yasaktır.

   2020-09-03